Πολυετής επαγγελματική εμπειρία

gr | en | es | fr

Πέρα από τη δικηγορική μαθητεία ήδη από τα πρώιμα φοιτητικά χρόνια δίπλα στον Χρήστο Κων. Κυριακίδη, τμήμα της δικηγορικής άσκησης πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας της Νομικής Υπηρεσίας της «Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.» και στη Νομική Υπηρεσία της «Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.» (όπου, μεταξύ άλλων, υπήρξε συμμετοχή στην ειδική ομάδα Κτηματολογίου της Εταιρείας).

Ενδεικτικά, το γραφείο έχει χειρισθεί υποθέσεις των εξής πελατών:

- «MELCAL ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ ΑΕΒΕ»

- «ΙΝΟΧ ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε.»

- «ΤΕΧΝΙΚΗ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΒΕΕ»

- ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΚΟΠΤΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ