Εξειδικευμένες υπηρεσίες προς αλλοδαπούς

gr | en | es | fr

Ενδεικτικά, αναλαμβάνονται οι εξής νομικές υπηρεσίες προς αλλοδαπούς, κατοίκους εξωτερικού και εσωτερικού:

- Αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής δικαστικής απόφασης

- Διαδικασίες σε Ληξιαρχεία, Δήμους

- Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (μισθώσεις, αγοραπωλησίες, εθνικό κτηματολόγιο)