--> Δικηγόρος Παναγιώτα Κυριακίδου

Δικηγορικό γραφείο Παναγιώτας Κυριακίδου

gr | en | es

H Παναγιώτα Κυριακίδου είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και παρέχει πλήρη συμβουλευτική και δικαστηριακή υποστήριξη. Έχει δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και σε όλα τα Δικαστήρια όλων των βαθμών της Ελλάδας.

Eιδικεύεται σε Αστικές και Εμπορικές υποθέσεις.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Eθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Αστικό Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Eπίσης, είναι πτυχιούχος της Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει εργασθεί ως νομική σύμβουλος εταιριών (ανωνύμων, προσωπικών, κατασκευαστικών), σωματείων (πολιτιστικών, αθλητικών, θρησκευτικών, κλπ.), καθώς και εκκλησιαστικών και θρησκευτικών νομικών προσώπων.

Συμμετείχε στη διαβούλευση του Ν. 4301/2014 σχετικά με την αναγνώριση των θρησκευτικών κοινοτήτων ως θρησκευτικών και εκκλησιαστικών νομικών προσώπων στην Ελλάδα.

Είναι επίσημη μεταφράστρια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ισπανική γλώσσα και συνεργάζεται με το Προξενείο του Εκουαδόρ στην Ελλάδα.

Διαθέτει άπταιστη γνώση της Ισπανικής, Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας.

Μεταξύ άλλων, παρέχει νομικές υπηρεσίες σε πολίτες και εταιρίες ισπανόφωνων χωρών.