Εξειδίκευση σε Αστικό και Εμπορικό δίκαιο

gr | en | es | fr

Αστικό Δίκαιο

- Τροχαία ατυχήματα
- Κληρονομικά
- Διαζύγια
- Δικαστική συμπαράσταση
- Μισθωτικά
- Ακίνητα
- Κτηματολόγιο
- Συμβάσεις έργου
- Αγωγές αποζημίωσης
- Αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής δικαστικής απόφασης
- Eκκλησιαστικά και θρησκευτικά νομικά πρόσωπα

Εμπορικό Δίκαιο

- Αξιόγραφα
- Εμπορικές συμβάσεις
- Δίκαιο ΑΕ
- Αγωγές από τιμολόγια
- Σύσταση εταιριών
- Διανοητική ιδιοκτησία (πνευματικά δικαιώματα, σήματα, ευρεσιτεχνία κλπ)