--> Δικηγόρος Παναγιώτα Κυριακίδου

Μεταφράσεις και επικυρώσεις πτυχίων και νομικών εγγράφων

gr | en | es

Μεταφράσεις - ΕπικυρώσειςΗ Παναγιώτα Κυριακίδου έχει πολυετή εμπειρία στον χώρο των μεταφράσεων. Συνεργάζεται με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις μεταφράσεις εγγράφων του Δικαστηρίου (προδικαστικών αποφάσεων, προτάσεων Γενικού Εισαγγελέα, ανακοινώσεων, κλπ). Αναλαμβάνει την επίσημη μετάφραση και επικύρωση νομικών και άλλων κειμένων στην Ισπανική, Αγγλική και Γαλλική γλώσσα.

Ενδεικτικά, αναλαμβάνει τη μετάφραση των εξής εγγράφων:
- Τραπεζικών
- Καταστατικών
- Δικαστικών αποφάσεων
- Πτυχίων
- Πιστοποιητικών
- Εγγράφων για διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, κλπ.